Vol768女神杨晨晨Yome惠州旅拍紧身上衣配白短裙秀完美身材诱惑写真72P72P杨晨晨画语界

Vol768女神杨晨晨Yome惠州旅拍紧身上衣配白短裙秀完美身材诱惑写真72P72P杨晨晨画语界

如圣饼治流注,及一切疮疡,不能消散,或溃而不敛。夫肿高而软者,发于血脉也;肿硬而坚者,发于肌肉也,肉色不变者,发于骨也。

甘桔汤治风热上攻,咽喉疼痛,及喉痹妨闷。毕姻后,唾痰体倦,发热作渴,此脾肺虚,不能生肾水,水泛而为痰,一小儿患此,服克治之药,致寒热腹膨,此肝脾疳症,先用五味异功散加柴胡、升麻,佐以九味芦荟丸,渐退,又用四味肥儿丸、五味异功散而消。

先用柴胡清肝散,又用加味逍遥散而愈。上为末,以生猪脂擂和搽凸肉上。

每服二三十丸,食后茶清送下。 后因乳母饮酒,儿躁不安,口内流涎,仍用前二散而愈。

如疮口不敛而恶寒发热者,元气虚也,用补中益气汤。心虚不能统血,用四物、参、术、丹皮、酸枣仁。

 或目赤眵泪者,肝血虚而生风也,四物汤加柴胡、钩藤钩。一小儿痘,四日腹胀泻渴,气促体倦,此脾气虚也,用人参白术散加木香煎送四神丸一服,诸症顿止。

Leave a Reply